Αυτοτελής ετήσιος φόρος 7%

Συνταξιούχοι του εξωτερικού που θα μεταφέρουν την φορολογική τους έδρα στην Ελλάδα

Ν.4714/2020 Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος αλλοδαπής συνταξιούχων αλλοδαπής

Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο προβλέπονται:

  • Όποιο φυσικό πρόσωπο, με εισόδημα από σύνταξη που προκύπτει στην αλλοδαπή, μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, θα μπορεί να υπαχθεί στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης του Non-Dom εφόσον o ενδιαφερόμενος δεν ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας τα προηγούμενα 5 από τα 6 έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα. Επίσης θα πρέπει να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα.

 

  • Ο συνταξιούχος θα μπορεί να υποβάλει  αίτηση για μεταφορά της φορολογικής του έδρας στην χώρα μας. Εφόσον η αίτηση γίνει  δεκτή, ο συνταξιούχος θα καταβάλλει κάθε χρόνο αυτοτελή  φόρο με συντελεστή 7% για το σύνολο του εισοδήματός του που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή. Με την καταβολή του φόρου αυτού θα εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του για το εισόδημα αυτό. Τυχόν φόρος που έχει καταβληθεί  στην αλλοδαπή για τα εισοδήματα που καλύπτονται από τον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης, δεν θα εκπίπτει από τον φόρο που επιβάλλεται στην Ελλάδα. Ο φόρος θα καταβάλλεται κάθε φορολογικό έτος σε μία δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου και δεν θα συμψηφίζεται με άλλες φορολογικές υποχρεώσεις ή τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα του προσώπου που έχει υπαχθεί στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης.

 

  • Η αίτηση μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας  θα υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση από το  συνταξιούχο μέχρι τις 31 Μαρτίου του εκάστοτε φορολογικού έτους. Εντός 60 ημερών από την υποβολή της αίτησης, η Φορολογική Διοίκηση θα εξετάζει την αίτηση και θα εκδίδει απόφαση, με την οποία θα την εγκρίνει ή θα την απορρίπτει. Ο συνταξιούχος, από την πλευρά του, θα δηλώνει στην αίτηση του το κράτος στο οποίο είχε την τελευταία φορολογική κατοικία του μέχρι την υποβολή της αίτησης του. Η Φορολογική Διοίκηση στην συνέχεια θα ενημερώνει τις φορολογικές αρχές του κράτους αυτού σχετικά με τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του εν λόγω φορολογουμένου. 

Ο όμιλός μας!

Έχει σχεδιάσει ένα πακέτο υπηρεσιών ειδικά για εσάς που θα επιλέξετε την Ελλάδα ως φορολογική κατοικία για τα επόμενα 10 χρόνια με ποσοστό φορολόγησης 7% σε όλα σας τα εισοδήματα.

περισσότερα...

Αυτό το πακέτο, περιλαμβάνει την αγορά νεόδμητης παραθαλάσσιας κατοικίας που εμείς κατασκευάζουμε και που προσφέρει:

  • Νομική, λογιστική και φοροτεχνική υποστήριξη από δικούς μας συνεργάτες

  • Αγορά χωρίς ΦΠΑ 24% (βάση νέου Νόμου περί φορολόγησης νεόδμητων κατοικιών που ισχύει για αγορές μέχρι και το 2022)

  • Εγγυημένη απόδοση 6% από την διαχείριση της κατοικίας κατά την καλοκαιρινή σεζόν με το μοναδικό επενδυτικό πρόγραμμα MAX Value

  • Εξαιρετικό After sales service με υπηρεσίες καθαριότητας, συντήρησης, διαχείρισης λογαριασμών, αλληλογραφίας, ασφάλιση πυρός κλπ.

  • Καθιερώνουμε από την νέα χρονιά την υπηρεσία «Βοήθεια στο σπίτι» που περιλαμβάνει εξυπηρέτηση σε επείγουσες ανάγκες κατ’ οίκον, καθώς επίσης και μέριμνα για ιατρική φροντίδα 24/7 με κατ’ οίκον επισκέψεις.